Kontakt

Apr 26, 2019

Užívání stránky

top5nejlepsich-seznamek.cz vám dává svolení k prohlížení techto stránek (www.top5nejlepsich-seznamek.cz) pro osobní a nekomercní využítí za predpokladu, že zachováte autorská práva obsažená a zmínená v puvodních materiálech nebo kopiích materiálu. Je zakázáno jakkoliv upravovat materiály obsažené na top5nejlepsich-seznamek.cz. Je zakázáno reprodukovat, zobrazovat, distribuovat materiály pro jakékoliv verejné a komercní úcely. Jakékoliv použití techto materiálu na jiné webové stránce pro jakékoliv úcely je taktéž zákázano. Materiály na této stránce podléhají ochrane podle autorského práva a jakékoliv nepovolené užití muže znamenat porušení autorského zákona, ochranné známky a nebo jiných práv. prip porušení nekteré podmínky užívání ztrácíte právo využívat portál top5nejlepsich-seznamek.cz a jste povinní okamžite znicit a smazat vytištené ci stažené marteriály.

Informace o omezeném rucení

(A) Uživatel výslovne souhlasí, že uživá top5nejlepsich-seznamek.cz na vlastní riziko. Nerucíme za správnost, kompletnost nebo aktuálnost zmínených údaju. Tato stránka a informace na ní jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.

(B) Ani top5nejlepsich-seznamek.cz ani jeho partneri, jejich zamšestnanci, agenti, tretí strany poskytující obsah, poskytovatelé licence zarucují, že tato stránka nebude obsahovat chyby a bude k neprerušovane dispozici; výše zmínené strany se také nezarucují za výsledky prezentované touto webovou stránkou.

(C) top5nejlepsich-seznamek.cz, jeho dodavatelé, jakákoliv osoba nebo subjekt podílející se na tvorbe, produkci nebo distruci obsahu na této stránce nebo tretí strany zmínené na této stránce za žádných okolností nerucí za žádné škody (všetne, ovšem ne pouze omezené na neprímé, nahodilé, zvláštní, následné škody nebo takové vyplývající ze ztráty dat, zisku nebo prerušení obchodní cinnosti) vznikají z užívání nebo neschopnosti užívat tuto webovou stránku nebo stránky s ní spojené, at bylo omezené rucení na techto stránkách zmíneno nebo ne. Pokud užívání materiálu, infomrací nebo služeb nabízených na této stránce povede k nutnosti vykonání jiných služeb, oprav nebo úprav dat, neprebíráme odpovednost za vzniklé náklady.

Užívání analytických nástroju a cookies

Webová stránka využívá Google Analytics, nástroj pro webovou analýzu poskytovaný spolecností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory, které se ukládají na pocítac a pomáhají nám analyzovat, jak naši návštevnící používají naše stránky. Infomrace generovaná cookies o vašem uživání webové stránky (všetne vaší IP adresy) bude predán a uchován spolecností Google na serverech v USA. Google použije tyto údaje pro úcely vyhodnocení chování na webové stránce, vytvárení zpráv o užívání pro provozovatele stránky a poskytování dalších služeb tákajících se aktivity na webové stránce a používání internetu. Google muže infomrace také poskytnout tretím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem, nebo pokud tretí strany zpracovávají informace jako zástupce Google. Google nebude propojovat vaši IP adresu s dalšími daty, kterými disponuje. Používání cookies mužete deaktivovat, pokud tak uciníte v príslušném nastavení svého webového prohlížece, mejte ale prosím na pameti, že pokud tak uciníte, mužete bát omezeni ve využívání všech funkcí webové stránky. Užíváním stránky dáváte souhlas se zpracováním svých dat spolecností Google zpusobem a pro úcely, které byly zmíneny výše.

Kontakt


Prohlášení o inzerci

top5nejlepsich-seznamek.cz je nezávislý, profesionální srovnávací nástroj, který můžete zdarma používat. Chcete-li udržet náš web zdarma, máme partnerský vztah s webovými stránkami, které ovlivňují naše hodnocení.